Kućni red

Kućni red
Boravak u apartmanu gostima započinje u 15 sati prvog dana boravka, a završava najkasnije u 10 sati posljednjeg dana boravka. Posljednji dan boravka ( dan napuštanja apartmana ) ne računa se u ukupni broj dana boravka u jedinici.
Vrijeme noćnog odmora započinje u 23 sata i traje do 8 sati ujutro. Gosti se obvezuju na poštivanje primjerenog mira i tišine iz obzira prema drugim gostima.
Tijekom svog boravka gosti mogu koristiti sve ponuđene uređaje unutar apartmana. Gosti su upućeni o upotrebi svih predmeta, inventara i uređaja te se obvezuju da će njima rukovati pažljivo i primjereno. Ukoliko dođe do oštećenja ili nestanka određenih predmeta ili uređaja iz apartmana, gost je dužan o tome izvijestiti domaćina apartmana u trenutku tog događaja i nadoknaditi vrijednost nestalih ili uništenih stvari
Temeljito uređenje i čišćenje apartmana vrši domaćin pri svakoj smjeni gostiju. Posteljinu mijenjamo prilikom svake smjene gostiju te svakih sedam dana za boravka gostiju u apartmanu.
Domaćin apartmana zadržava pravo, u osobitim okolnostima, kod odsutnosti gostiju, ulazak u njihov apartman ukoliko primijeti da je to neophodno kako bi se spriječila šteta ili opasnost predvidivih ili nepredvidivih razmjera (u slučaju istjecanja vode, požara, ukoliko prozorska krila ili grilje na prozoru nailaskom vjetra ili kiše budu izložena oštećenju ili i sl. ). U slučaju takvog interventnog ulaska u apartman u vrijeme odsutnosti gostiju, domaćin apartmana će goste obavijestiti o vremenu i razlogu ulaska u apartman.
U apartmanima nije dopušten dulji boravak, spavanje niti noćenje gostiju koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti Apartmana IMPRIĆ.
U apartmane nije dozvoljeno unositi oružje, zabranjene narkotike, niti bilo koje druge opasne stvari.
U apartmane nije dozvoljeno uvoditi kućne ljubimce.
Pušenje u apartmanima nije dozvoljeno. Molimo pušače da ne bacaju opuške po kući, dvorištu ili van njega te da poduzmu sve sigurnosne mjere u prevenciji požara i zbog svoje osobne sigurnosti.
Gosti su dužni sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrijednostima. Vlasnik objekta se odriče bilo kakve odgovornosti za eventualni nestanak stvari i vrijednosti gostiju. A na raspolaganju Vam stoji i kucni sef gdje mozete pohraniti svoje dokumente i dragocijenosti.
Ako se odlučite završiti svoj boravak u apartmanu ranije od vas se traži da platite punu cijenu rezervacije ili ako ste platili boravak prilikom dolaska u apartmane domaćin vam nije dužan vratiti novćana sredstva.
Gosti su dužni osigurati čistoću apartmana u kojem borave.
Apartmani su opremljeni klima-uređajem , te su gosti zamoljeni da klimu koriste samo u prisutnosti dok borave u apartmanu .
Domaćin nije dužan ili odgovoran za rekreaciju i zabavu gostiju .
Molimo pridržavajte se gore navedenih informacija kako bi boravak sebi i ostalim gostima učinili udobnijim.
Comments are closed.

Comments are closed.